Landmeten

Landmeterskantoor Rudy Delang: onze diensten

Hier vindt u een volledig overzicht van de diensten die landmeter Rudy Delang u aanbiedt. Wij werken zowel voor architecten, notarissen, bouwpromotoren als particulieren, dus twijfel niet om ons te contacteren met uw vragen!

Opmetingen en afpalen van gronden en gebouwen:

 • Verkoop
 • Verdeling
 • Afpaling
 • Muurovernames

Opmetingen voor opmaken van bouwplannen van architecten

Grensbepalingen bij gronden

Opmaken verkavelingsdossiers:

 • Opmeten van gronden
 • Opmaak voorontwerp
 • Opmaak definitief ontwerp met of zonder wegen en riolering
 • Motiveringsnota
 • Voorstelling stedenbouwkundige voorschriften
 • Foto's van dossier
 • Vereiste verkavelingsplannen
 • Contact met gemeentelijke, gewestelijke en provinciale administraties

Aanvraag stedenbouwkundig attest:

 • Opmeting
 • Samenstellen van dossier bestaande uit plannen, foto's, aanvraagformulier en de nodige plans.

Hoogtemetingen:

 • Opmaken voor terreinaanlegwerken
 • Opmaken bouwplans
 • Particulieren en bedrijven